Plan pracy SU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

– ROK SZKOLNY 2013/2014
Działania Samorządu Uczniowskiego skierowane są do całej społeczności uczniowskiej Gimnazjum nr 3 i dotyczą tematów rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku szkolnego.

Są to między innymi następujące zagadnienia:

• Rozwijanie samorządności
• Akcje charytatywne
• Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska
• Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe
• Konkursy, wystawy, comiesięczne gazetki na korytarzu szkolnym
• Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów uczeń – nauczyciel, nauczyciel – uczeń

lp                                                 planowane działania        miesiąc
1 - Wybory nowych członków SU
– Opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny
– Zapoznanie nowych członków SU z regulaminami szkolnymi, kodeksem ucznia, przydział zadań, podział na sekcje
– Bieżące informacje i gazetki okolicznościowe na tablicy samorządu – w każdym miesiącu roku szkolnego
– Prowadzenie zakładki SU w Internecie na stronie gimnazjum – cały rok szkolny
– Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach
– Ustalenie planu spotkań członków SU
 wrzesień
 2 - Organizacja Dnia Edukacji Narodowej
– Organizacja dyskoteki szkolnej – „Dzień Chłopca”
 październik
 3 - Tydzień Dobroczynności – organizacja
• happening z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS
• sprzedaż ciast podczas „drzwi otwartych” i dużych przerw
• „Niebieska wstążeczka”
• „Święty Mikołaj” dla społeczności gimnazjalnej
• udział w „Balu z Mikołajem” Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski
– aukcja dobroczynna
 listopad/
grudzień
 4 - Konkurs na najpiękniej udekorowaną salę lekcyjną
– Świąteczna Dekoracja szkoły
– Wigilia w szkole
 grudzień
 5 - Apel podsumowujący wyniki w nauczaniu w I semestrze – pomoc w przygotowaniu
– Wykonanie tablicy informacyjnej dla rodziców z wynikami w nauce w I semestrze
 styczeń
 6 - Organizacja dyskoteki: „Balik z Misiem” dla kl. „O”
– Konkurs na najpiękniejszy wiersz Walentynkowy
– Konkurs na najładniejszą kartkę Walentynkową –
– Poczta „Walentynkowa”
 luty
 7 - Szkolne Rekolekcje Wielkopostne
– Promocja szkoły
– Wystawa prac uczniowskich
 marzec/
kwiecień
 8 - Posadzenie drzewek „Noblistów” przed szkołą
– „Filmowa noc” – wspólna org. z SU gimnazjów Miasta i Gminy Swarzędz
 maj
9 - Pożegnanie uczniów kl. III
– Konkurs na najczystszą i najbardziej zadbaną salę lekcyjną – finał konkursu
– Konkurs – „Najsympatyczniejszy uczeń, uczennica”
 czerwiec

samorząd