Plan pracy szkoły 2013/2014

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ

FORMA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Wrzesień

1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

- apel, montaż słowno-muzyczny;

A. Kot

2. Wystawa z okazji
rocznicy wybuchu
II wojny światowej

i rocznicy wkroczenia wojsk sowieckich do Polski

- wystawa

A.Bagrowska

3.Sprzątanie świata

- praca przy porządkowaniu brzegu jeziora              i terenu wokół szkoły;

M.Śmiechowska

4.Rajd integracyjny klas pierwszych

- rajd, ognisko, pasowanie na gimnazjalistę;

D.Świerczyńska
i wychowawcy klas I

5. Bezpieczna droga
do i ze szkoły.

- wycieczka

- konkurs

K.Stramowska

M.Kolankiewicz

 6.Dzień Chłopca

- imprezy klasowe;

forma do wyboru przez zespół klasowy i wychowawcę;

Wychowawcy

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ

FORMA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Październik

1.Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

- wybory osób reprezentujących społeczność uczniowską
i opiekuna SU;

D. Furman,

K. Pokorska

2.Dzień Edukacji Narodowej

- apel;

B. Suluk

K. Stramowska

3. Pasowanie na gimnazjalistę
Gimnazjum nr 3

-prezentacja klas;

-forma do wyboru przez organizatorów

P.Grzesiak, Małgorzata.Nowak

4. Nawiązanie współpracy ze szkołami noszącymi imię Polskich Noblistów

- korespondencja

- wymiana doświadczeń

- tworzenie strony internetowej

wychowawcy

5.Dzień Papieski

- wystawa, inne;

H.Gruszczyńska

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ

FORMA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Listopad

1.”Spieszmy się kochać ludzi…”

- wieczornica;

E.Siebert

2.Rocznica odzyskania niepodległości

- apel;

I.Kurowska

3.Andrzejki

- imprezy klasowe, forma do wyboru;

Wychowawcy

4.Gimnazjalny Przegląd Piosenki Polskiej

- przegląd i konkurs;

K. Stramowska

H.Gruszczyńska

5.Rozgrywki międzyklasowe.

Runda jesienna

- zajęcia sportowe (mecze, turnieje);

M.Białkowski

6.Czwartek u Noblistów

- spotkanie z ciekawą osobą;

Nauczyciele przedmiotów  humanistycznych

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ

FORMA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Grudzień

1.Dzień Patrona  Gimnazjum.

- apel, wystawa, konkursy;

A.Kot

2. Choroby cywilizacyjne – jak się ustrzec? Zdrowie to także moje bezpieczeństwo.

- happening;

K. Fabrowska

3.Opłatek wigilijny

-spotkania klasowe;

Wychowawcy

4. Spotkanie wigilijne pracowników

- część artystyczna spotkania

K.Stramowska, K.Pokorska

5.Dzień Historyczny

-wystawa z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego;

I. Kurowska

6.Spotkania wśród książek

- recytacja ulubionych autorów, Święta Bożego Narodzenia w literaturze
i malarstwie;

B.Suluk

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ

FORMA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Styczeń

1.Karnawał w klasie
i szkole

- zabawa, dyskoteka;

Wychowawcy

Samorząd Uczniowski

2.Bal połowinkowy klas drugich

- bal;

K.Fabrowska

3. Szkolny konkurs na plakat profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa uczniów w szkole

- konkurs plastyczny;

M. Szafirska

4.Apel podsumowujący osiągnięcia klas

- apel;

J.Badura

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ

FORMA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Luty

1. Przegląd teatrów szkolnych

- przegląd krótkich przedstawień teatralnych
z zaprzyjaźnionych szkół;

K. Pokorska,

P.Grzesiak

D.Furman

2.Walentynki

- forma dowolna;

K.Bajon

4.Dzień walki z nałogami

- happening, inne formy;

Marcin Nowak

5. Zimowy obóz sportowy

- wyjazd na narty;

M. Białkowski

A. Jarkowska

6.Czwartek u Noblistów

- spotkanie z ciekawą osobą;

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ

FORMA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Marzec

1.Dzień patrona Swarzędza

- wystawa, konkurs;

K.Pokorska

2.Dzień Matematyka

- konkurs;

A.Filipiak

3. Czas rekolekcji

- kazanie, rozmowy, pogadanka, konkursy;

H.Gruszczyńska

4. IX Religijny Konkurs Recytatorski

- konkurs;

H.Gruszczyńska

5.Spotkania wśród książek

- recytacja ulubionych autorów, Święta Wielkiej Nocy w literaturze
i malarstwie;

D.Furman

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ

FORMA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Kwiecień

1.Dzień Ziemi

- gminny konkurs ekologiczny, inne formy ustalone przez organizatorów;

K. Fabrowska,

D.Świerczyńska

2.Tydzień Informatyczny

- konkursy, przeglądy, wystawa,

D. Diakowicz

M. Kolankiewicz

3. Festyn Europejski

- happening lub inna forma;

J. Książek

G. Wróblewska

4.Tydzień Kultury Angielskiej i Niemieckiej

- występy;

- prezentacje słowno
-muzyczne;

- konkursy;

K. Bajon

A. Bogajewicz

5. Podsumowanie międzyszkolnego konkursu profilaktycznego

-          występy,

-          podsumowanie konkursu,

- prezentacje;

Marcin Nowak

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ

FORMA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Maj

1.Uroczystość Konstytucji 3 Maja

- apel;

M. Szafirska

2. Konkurs czytelniczy

- konkurs;

L. Buchholz

D. Furman

3. Gminny Konkurs Piosenki „Zaczarowana melodia”

- konkurs;

E. Wiśnioch,

S. Woźniczak

4.Wycieczki klasowe, pikniki

- wycieczki, rajdy, inne;

Wychowawcy

5.”Zostań Mistrzem Ortografii” – konkurs ortograficzny

- konkurs;

A.Kot

MIESIĄC

IMPREZA, UROCZYSTOŚĆ

FORMA

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Czerwiec

1.Festyn „Świat się kręci wokół Trójki”

- różne imprezy

K. Łyskawa,

A. Filipiak

2.Dzień Dziecka
i Dzień Sportu.

Runda wiosenna

- zajęcia sportowe;

- gry i zabawy;

M. Kudzin

A.Jarkowska

3.Pożegnanie absolwentów Gimnazjum

- apel;

P.Grzesiak

A.Kot

 

4. Bal Absolwentów

- zabawa taneczna;

A.Bagrowska

5.Zakończenie roku    szkolnego 2013/2014

- apel;

A.Bogajewicz