Dyrekcja

Dyrektor: mgr Karolina Łyskawa

Z – ca dyrektora: mgr Agnieszka Nowak – Połącarz