Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów

Dnia 6 października 2014 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Powyższe wybory zostały przeprowadzone zgodnie z ordynacją wyborczą, która została uchwalona przez Samorząd. Do przeprowadzenia wyborów powołano Szkolną Komisję Wyborczą. W dniu głosowania uczniowie wykazali się dojrzałością i odpowiedzialnością. Od godziny 10.45 do 13.10 poszczególne klasy I –  III głosowały wraz z nauczycielami. 

 A oto wyniki:

PRZEWODNICZĄCA: Bogna Kurczewska                                 – kl. III a

Z – CA: Alicja Włodarczyk                                                              – kl. II a

SEKRETARZ: Piotr Dopieralski                                                    – kl. II c

SKARBNIK: Zuzanna Hyży                                                            – kl. III e

 CZŁONKOWIE SAMORZĄDU:

  1. Jakub Remlein                         – kl. II c
  2. Karolina Błotna                        – kl. II c
  3. Wiktoria Kowalska                   – kl. II a

OPIEKUNOWIE:

Krystyna Pokorska , Hanna Markowska – Gruszczyńska

Pierwsze robocze spotkanie odbyło się w środę 8.10.2014r.

Krystyna Pokorska

Samorząd Uczniowski w „Trójce” już wybrany!!!

Dnia 2 października 2013 roku w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 290 uczniów. Zgłosiło się ośmioro kandydatów, chcących czynnie uczestniczyć w życiu szkoły. W skład Samorządu Uczniowskiego weszło sześcioro gimnazjalistów z największą liczbą głosów:
Weronika Sakowska, Barbara Mroczek, Natalia Echaust, Dominika Dolińska, Jeremi Murek, Zuzanna Zaremba. Przewodniczącą szkoły została uczennica klasy III e –Weronika Sakowska, jej zastępcą uczennica klasy III a – Barbara Mroczek. Funkcję skarbnika będzie pełniła Natalia Echaust, natomiast sekretarzem Dominika Dolińska.
Gratujemy zwycięzcom i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2013/2014.

Krystyna Pokorska, Hanna Markowska – Gruszczyńska, Dominika Furman samorząd

Samorząd Uczniowski
Gimnazjum nr 3
im. Polskich Noblistów

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2013/2014

PRZEWODNICZĄCA:
Weronika Sakowska – kl. III e

Z – CA:
Barbara Mroczek – kl. III a

SEKRETARZ:
Dominika Dolińska – kl. III b

SKARBNIK:
Natalia Echaust – kl. III c

Łącznik między klasami
Jeremi Murek – kl. II a

Koordynator – „Samorządy mają głos”
Zuzanna Zaremba – kl. I a

Osoby wspomagające SU
1. Sara Celebańska – kl. II a
2. Emilia Pic – kl. II a
3. Wojciech Lewicki – kl. III d
4. Wojciech Wawrzyniak – kl. III d

Adres e-mail SU:
gim3su@gmail.com

:-)   :-) Zapraszamy do współpracy   :-)

OPIEKUNOWIE:
p. Krystyna Pokorska
p. Hanna Markowska-Gruszczyńska

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO