Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

L.p. Termin Forma
1 11.09.2017 r. Spotkanie informacyjno – organizacyjne
2 13.11.2017 r. Półwywiadówka
3 11.12.2017 r. „Drzwi otwarte” dla rodziców
4 15.01.2018 r. Wywiadówka.

Spotkanie dyrekcji z rodzicami
i opiekunami.

5 05.03.2018 r. „Drzwi otwarte” dla rodziców
6 09.04.2018 r. Półwywiadówka

Spotkanie rodziców uczniów kl. III gimnazjum z Dyrektorem

7 14. 05.2018 r. „Drzwi otwarte” dla rodziców.