Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

L.p. Termin Forma
1 12.09.2016 r. Spotkanie informacyjno – organizacyjne
2 07.11.2016 r. Półwywiadówka
3 05.12.2016 r. „Drzwi otwarte” dla rodziców
4 16.01.2017 r. Wywiadówka.

Spotkanie dyrekcji z rodzicami
i opiekunami.

5 06.03.2017 r. „Drzwi otwarte” dla rodziców
6 03.04.2017 r. Półwywiadówka

Spotkanie rodziców uczniów kl. III z Dyrektorem

7 15. 05.2017 r. „Drzwi otwarte” dla rodziców.