Rada Rodziców

rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr 1/11/09/2017

Przewodniczący: Mikołaj Słupczyński
Z-ca Przewodniczącego : Wojciech Wawrzyniak
Skarbnik: Joanna Scisłowska
Sekretarz: Justyna Klinke

Uchwała nr 2/11/09/2017

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:  Anna Pniewska
Zastępca Przewodniczącego: Beata Piechocka

Uchwała nr 3/11/09/2017

Zmiana nazwy Rady Rodziców zgodnie z Decyzją Dyrekcji Gimnazjum nr 3 na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu.

Uchwała nr 4/11/09/2017

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 mają zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. Dotyczy to również nagrywania, filmowania, fotografowania.

nr konta:

WBK  o/Swarzędz

67 1090 1450 0000 0001 1405 0291

 Kontakt do Przewodniczącego Rady Rodziców

 Mikołaj Słupczyński

509 429 913 – sms   lub email: accarch@wp.pl