Rada Rodziców

rok szkolny 2016/2017

Informacje ze spotkania Rady Rodziców z dnia 12.09.2016:

  • Stary Zarząd podał się do dymisji
  • Powołano Nowy Zarząd Rady Rodziców na rok 2016/2017

Na spotkaniu obecnych było 16 osób, jednogłośnie wybrano:

Uchwała nr 1/12/09/2016

Przewodniczący: Mikołaj Słupczyński
Z-ca Przewodniczącego : Wojciech Wawrzyniak
Skarbnik: Joanna Scisłowska
Sekretarz: Patrycja Ładniak

Uchwała nr 2/12/09/2016

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:  Anna Glogier-Marszałkiewicz
Członek: Justyna Błażejewska

Najbliższe Zebranie Rady Rodziców:

3.10.2016 o godz. 19.30 spotkanie Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej  – omówienie potrzeb i problemów w Gimnazjum

 Kontakt do Przewodniczącego Rady Rodziców

 Mikołaj Słupczyński

509 429 913 – sms   lub email: accarch@wp.pl