Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 01.09.2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016- 31.12.2016
3. Zakończenie pierwszego semestru 05.01.2017
4. Ferie zimowe 30.01.2017 – 12.02.2017
5. Wiosenna przerwa świąteczna 13.04.2017 – 18.04.2017
6. Egzaminy gimnazjalne:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego

19.04.2017

20.04.2017

21.04.2017

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno  – wychowawczych 23.06.2017
8. Ferie letnie 24.06.2017 -31.08.2017