Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 04.09.2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017- 31.12.2017
3. Zakończenie pierwszego semestru 10.01.2018
4. Ferie zimowe 12.02.2018 – 25.02.2018
5. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04.2018
6. Egzaminy gimnazjalne:

– część humanistyczna

– część matematyczno-przyrodnicza

– część z języka obcego

 

18.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno  – wychowawczych 22.06.2018
8. Ferie letnie 23.06. -31.08.2018