Życzę wszystkim…

Wielkanoc4

Życzę wszystkim, aby nadchodzące święta stały się okazją do radosnego przeżywania spotkań w gronie najbliższych i umacniania wiary w to, co dobre i piękne. Niech we wszystkie wielkanocne dni towarzyszy Państwu piękna aura i pogoda ducha  a radość świętowania umacnia więzi i tradycje rodzinne.
Moim uczniom życzę, aby Wielkanoc umacniała ich młodzieńczy optymizm w przezwyciężaniu wszelkich przeciwności, a oznaki odradzającego się życia napawały optymizmem i nadzieją.
Z szacunkiem
 Waldemar Biskupski
 Dyrektor

Egzaminy

UWAGA  TRZECIOKLASIŚCI !!!

Egzaminy gimnazjalne:

środa 23.04.2014 blok humanistyczny

czwartek 24.04.2014 blok przyrodniczo – matematyczny

piątek 25.04.2014 język obcy

W w/w dni uczniowie przychodzą do szkoły na godz.8.15.

UWAGA  DRUGOKLASIŚCI !!!

Egzaminy próbne:

środa 23.04.2014 blok humanistyczny

czwartek 24.04.2014 blok przyrodniczo – matematyczny

W w/w dni uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 12.45.

Uczniowie przynoszą z sobą legitymację, długopisy (czarne), a  w drugi dzień również przybory geometryczne.

P O W O D Z E N I A ! ! !   :-D    koniczynka

Prosimy o głosy

Nasza szkoła przystąpiła do dwóch projektów: „Podyskutujmy o równouprawnieniu. Spotkanie u Noblistów z Panią Minister AGNIESZKĄ KOZŁOWSKĄ RAJEWICZ” oraz „EKONOBLIŚCI- PROJEKT Z KLASĄ”. Proszę o logowanie się na niżej podane linki i oddawanie głosów. Liczy się każdy oddany głos, dlatego gorąca prośba o codzienne głosowanie i dodatkowo rozesłanie tej informacji do możliwie największej liczby osób.

http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/186.html
http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/575.html